Category: Uncategorized

૭૬મે પડાવે … …

આજે ૭૫ પુરાં કરીને ૭૬મે પ્રવેશવાની સાથે જાણે કે એક ત્રીજું ને મોટું વર્તુળ પુરું કર્યું ! જન્મ, ભણતર, વ્યવસાય અને કુટુંબકબીલા સાથેની ગતીવીધીનાં ત્રણ વર્તુળોને સાંકળીને નવું આરંભાતું આ ચોથું (ને આમ તો છેલ્લું) વર્તુળ સાવ નવી દુનિયામાંનો અનુભવ…

58 total views, no views today

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! 35 total views, 1 views today

35 total views, 1 views today