Category: Uncategorized

૭૬મે પડાવે … …

આજે ૭૫ પુરાં કરીને ૭૬મે પ્રવેશવાની સાથે જાણે કે એક ત્રીજું ને મોટું વર્તુળ પુરું કર્યું ! જન્મ, ભણતર, વ્યવસાય અને કુટુંબકબીલા સાથેની ગતીવીધીનાં ત્રણ વર્તુળોને સાંકળીને નવું આરંભાતું આ ચોથું (ને આમ તો છેલ્લું) વર્તુળ સાવ નવી દુનિયામાંનો અનુભવ…

17 total views, 1 views today

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! 5 total views, 1 views today

5 total views, 1 views today