મહેન્દ્રભાઈનું નેટવીશ્વ

મારાથી બરાબર ત્રણ માસ ને એક દીવસ મોટા ને અનુભવોમાં તો ઘન્ના જ ઘન્ના મોટા ને, ઘણું સક્રીય એવું નીવૃત્ત જીવન કુટુંબ સાથે જીવી રહેલા શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ઠાકર આપણા માટે જાણીતા ને માનીતા બ્લૉગર છે. મારા એક લખાણ પર એમની કૉમેન્ટીકા વાંચીને જુના સમયની યાદ તાજી થઈ જતાં મેં એમને પોતાનો  પરીચય મોકલવા વીનંતી કરી હતી.

એમણે સ્વભાવ સહ સાવ ટુંકો પરીચય મોકલીને મને કાંક દુખી કરી દીધો. ગણીને ફકત પંદર લીટીમાં – જેની અરધા જેટલી લીટીઓ તો સાવ ટુંકી હતી. મને થયું આટલાક પરીચયમાં હું એમને કેટલો ન્યાય આપી શકીશ ?!

પરીચયની નીચે લીખીતનસ્થળે એક લીંકમાં એમની વેબસાઇટનું સરનામું હતું. એમાંય એક સાઈટના ખુલવાથી વીશેષ શું મળવાનું માનીને એ લીંકને ક્લીક કરી દીધેલી…..

ને પછી લીંકની મહીંથી જે નીકળ્યું તેની જ તો વાત આજે કરવાની થઈ છે….

તા. ૨૪ ઓક્ટોબર, ૧૯૪૩ના રોજ મુળ ઉમરેઠના મહેન્દ્રભાઈનો અમદાવાદમાં જન્મ. ઈન્દોર એન્જીનીઅરીંગનો અભ્યાસ, બીહારમાં સ્વામી સત્યાનંદ સરસ્વતીજીના માર્ગદર્શન નીચે યોગની તાલીમ એક વરસ માટે ૧૯૬૮માં લીધી.

૧૯૬૯થી યોગની તાલીમ આપવાનું કાર્ય યુરોપ અને યુએસએમાં કર્યા પછી ૧૯૭૭થી ૨૦૦૩ સુધી ઉદ્યોગ અને વીજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં છે…ક નીવૃત્તી સુધી શ્રી ભગુભાઈ મફતલાલ પોલીટૅકનીકમાં કમ્પ્યુટર સેન્ટરના મુખીયારુપે કાર્યરત રહ્યા.

બસ, ત્યાર પછી તો તેઓ અને – વડોદરાથી એમએસડબલ્યુ થયેલાં – ધર્મપત્ની બીનાબહેન મુંબઈમાં જ છે. તેમનો પુત્ર બિમલ સીએ અને સીપીએ, લા–યુએસએમાં છે જ્યારે સીએસ અને એલએલબી પુત્રી નેહલ, ડીઝાઇનની એક શાળામાં વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ તરીકે સેવાઓ આપી રહ્યાં છે.

વળી, આપણ સૌને જેમાં ખાસ રસ પડે તેવી બાબત તો એ છે કે આ નીવૃત્ત સમયગાળાનો ઉપયોગ તેઓ ‘નેટ–ખાંખાંખોળાં’માં કરી રહ્યા છે. પેલી નાનકડી લીંક જે પત્રના સહી–સ્થાને મુકાયલી હતી તેને તો જોવા ખાતર ખોલેલી.

પણ પછી લીંકની મહીંથી જે નીકળ્યું તેની જ તો વાત આજે કરવાની થઈ છે….

કમ્પ્યુટરના જ જીવ. એના આધારભુત જાણકાર. વળી એ જ ક્ષેત્રના શીક્ષક એટલે એ લીંકમાંથી જે વીભાગો નીકળતા ગયા એણે મને આનંદભળેલા આશ્ચર્યમાં જળબોળ કરી દીધેલો !

પહેલી મુખ્ય લીંક ખોલતાં જે જોવા મળે તે એમના ફોટા સાથેનું

Resources To Download:

આ લીંક નથી, સાઈટનું શીર્ષક છે.

અને એની નીચે જે લીંકો છે તે જાદુગરના ચીરાગ જેવી છે. એકને ક્લીક કરતાં બીજી અનેક લીંકો નીકળે છે ને એ બધીને પણ પેટાલીંકો હોય તે તો જુદી જ.

નેટક્ષેત્રના આ કસબીનો કસબ મારા જેવાને માટે તો અધધ અને અહો, પરંતુ જેમને શોખ અને રસ છે તેવા સૌ માટે તો મજા પાડી દેતી બાબત છે.

વીગતે તો લખવું જ હતું પણ સ્થળમર્યાદાને બહાને મારા પ્રીય વાચકોને પણ થોડાં ખાંખાંખોળાં કરાવીને જ એની લાભપ્રાપ્તી કરાવવાની દાનતે કરીને ફક્ત લીંકો જ પ્રગટ કરીને સંતોષ લઉં તો મને ક્ષમા તો કરજો જ !!

––––––––––––––––––––––––––––

Resources To Download:

http://www.geocities.ws/mhthaker/

(Various collection of kabir- gita- health related)

http://mhthaker.tripod.com/

(Various resources called world resources-woman’e world- woman’s paradise-beauty recipes– receips micro oven)

http://mhthaker.wordpress.com/

(Various articles)

http://www.geocities.ws/bhattkanti/

(ON THE EVE OF KANTI  BHATT’S 75TH BIRTHDAY)

www.slideshare.net/mhthaker

 ( collection of slide show  )

issuu.com/mhthaker

(Various publications as e-books like Yoga book by mahendra thaker and Bani Azad )

http://mhthaker.tumblr.com/

(Smart Breathe for effective living)

https://www.facebook.com/mhthaker

(Facebook)

(Twitter)

www.linkedin.com/in/mhthaker   

(  linkedin )

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

http://mhthaker.tripod.com/

Welcome to my Web Resources.

WORLD RESOURCES

Gateless Gate

Woman’s  World

Woman’s Paradise

Beauty Recipes

Recipes Micro oven

Email

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


 
                 Welcome to the Gate Less Gate

http://www.geocities.ws/mhthaker/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

મારા માનવંતા વાચકોને જણાવવા ઉપરાંત વીનંતી કરવાની જે, આ દરેક લીંકને અને તેની અંદર રહેલી બીજી લીંકુંને ખોલી જોજો.

અને બને તો આપની આ અંગે કોઈ કૉમેન્ટીકા મુકીને મહેન્દ્રભાઈના આ વીભાગોની કશીક જાણકારી વહેંચજો !

મહેન્દ્રભાઈ :  mahendra thaker mhthaker@gmail.com

વેબસાઈટ : https://sites.google.com/site/mhthaker/

જુગલકીશોર : jjugalkishor Vyas jjugalkishor@gmail.com

73 total views, 1 views today

1 comment for “મહેન્દ્રભાઈનું નેટવીશ્વ

  1. August 6, 2019 at 9:07 am

    Jugalkishor Bhai,
    I am deeply touched by your efforts to introduce me & taken efforts to see my links & so nicely expressed it all to other Netizens.
    Thanjs to readers in advance .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *