તતકાળ મળ્યો

 

દોડવું ’તું ને ઢાળ મળ્યો

ભુખ્યાં થયાં ત્યાં થાળ મળ્યો.

 

રાજકુંવરી હશે અહીં કૈં –

સોનેરી આ વાળ મળ્યો.

 

ડુંગર ડુંગર બહુ બહુ ખુંદ્યા

હીરો ઘર–પરસાળ મળ્યો.

 

કરતાલોને અડકી જોયું

કેદારો  તતકાલ મળ્યો.

 

રાસ તણું બ્હાનું શું દીધું

હાથ બળ્યો ગોપાળ મળ્યો.

– જુગલકીશોર

10 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *